Nederlandse index
Homepage
English index

 

INLEIDING

Voortdurende en uitgebreide onderzoekingen omtrent de behoeften van de Landbouw over de gehele wereld vormen de basis voor de ontwikkeling van de FE 35. Door het uitbrengen van deze trekker is Ferguson opnieuw ver vooruit bij andere merken.

Vele nieuwe en belangrijke vindingen zijn in deze nieuwe trekker verwerkt en het doel van dit boekje is, U, de gebruiker, volledig vertrouwd te maken, niet alleen met het juiste gebruik en onderhoud van Uw Ferguson, maar ook met de verschillende bedieningsorganen.

Het nauwkeurig opvolgen van deze instructies zal bijdragen tot het jarenlang voorspoedig werken in de ware Ferguson-traditie.

Wanneer de trekker aan U afgeleverd wordt, is deze geheel voor het gebruik gereed en wij verzoeken U onze aanwijzingen nauwkeurig op te volgen en het dagelijks onderhoud zorgvuldig uit te voeren.

Het onderhoud dient te geschieden, mede in verband met het aantal bedrijfsuren. In de FE 35 super modellen is een tracto-meter uren-toerenteller ingebouwd, waarop het aantal draaiuren wordt aangegeven.

In dit boekje zullen wij geen uitgebreide service-problemen behandelen, noch aanwijzingen geven voor afstellingen. Dit is het werk van Uw Ferguson-dealer. Deze heeft speciaal opgeleid personeel en wordt gesteund door de technische staf van de Fabriek en Importeur.

Laat eventuele reparaties uitsluitend door Uw Ferguson-dealer uitvoeren. Alleen dan hebt U de zekerheid, dat originele onderdelen gebruikt worden en belangrijke schade, die ontstaan kan als gevolg van het gebruik van niet-originele onderdelen, voorkomen wordt.

BELANGRIJK

 

Tien geboden voor het gebruik van Uw Ferguson-tractor

1. Gebruik een nieuwe trekker gedurende de eerste 50 uur uitsluitend voor licht werk.

2. Gebruik nimmer de onafhankelijke rem om bij hoge snelheid een scherpe bocht te maken.

3. Rijdt onder moeilijke omstandigheden langzaam.

4. Gebruik het aangehangen werktuig niet voor het vervoeren van vrachten.

5. Zorg dat alle bouten en moeren vastzitten. Hierdoor wordt de levensduur van Uw trekker belangrijk verlengd.

6. Gebruik een afschermkap over de kruiskoppelingen van de aftakas.

7. Gebruik de trekbalk nimmer zonder de V-stangen. Stel de hoogte van de trekbalk zodanig in dat, door voldoende druk op de voorwielen, de trekker stabiel blijft.

8. Laat 10 seconden verlopen alvorens opnieuw te starten, indien een vorige startpoging mislukt is.

9. Schakel de aftakas, wanneer deze op "grondsnelheid" ingeschakeld is, uit, indien achteruit gereden moet worden.

10. Mors geen brandstof over de motor.

 

Trek nimmer vanaf de bovenste topverbinding !

U BENT GEWAARSCHUWD !

Naar pagina 4 en 5