Nederlandse index
Homepage
English index

 

fig. 3-XI Eenvoudige bietenlichter met vleugelscharen
              (Westerhof)

 

 

 

Het tastwiel loopt over de nog niet gekopte bieten en zorgt ervoor, dat elke biet op de juiste hoogte wordt gekopt. Om voorover drukken van bieten vooral op lichte gronden tegen te gaan is de omtreksnelheid van het tastwiel iets groter dan de rijsnelheid. Hierdoor wordt de biet bij het koppen door de tanden van het tastwiel vastgehouden en iets tegen het kopmes gedrukt. Het tastwiel is soms verend of onder veerdruk opgehangen, zodat het ook ongelijk hoog groeiende bieten goed kan volgen, opdat alle bieten correct zullen worden gekopt. Er zijn naast koppers, die de koppen op het land achterlaten ook eenrijïge koppers, met een verzamelbak en meerrijïge koppers die het blad van een aantal rijen op een zwad leggen.

Een bietenlichter fig. 3 heeft een korte boom of een eenvoudig raam, dat veelal op twee glijders loopt en waaraan een rooivork of een rooischaar is bevestigd. Een rooivork bestaat uit twee dikke puntige staven, die aan de voorkant verder van elkaar staan dan aan de achterkant, terwijl de punten iets naar beneden zijn gericht. Een rooischaar bestaat vaak uit twee V-vormig geplaatste lichtgebogen platen, die eveneens de bieten uit de grond drukken. Bij de indertijd vrij veel verkochte Westerhof en ook bij andere lichters bleven de bieten verspreid over het veld liggen en moesten zij later met de hand of met een sterke zijaanvoerhark worden verzameld.
De indertijd uit Denemarken geïmporteerde verzamellichters, zoals de Roersiev en de Mern hadden naast de lichtschaar een meerollende zeefkorf, fig. 4. De gelichte bieten werden door gebogen staven in de korf geleid en daar min of meer gereinigd. De bieten worden door schuingeplaatste geleidestaven naar de andere kant van de korf gebracht en daar door 3 schoepen omhoog in de verzamelbak gebracht. Deze wordt door de bedieningsman op gezette tijden geledigd, zodat de bieten op dikke dwarszwaden komen te liggen. Vooral in Frankrijk worden aan een trekkerwerktuigraam vaak meerdere lichters naast elkaar gemonteerd. Zo kan men 3 of 6 rijen tegelijk lichten en veelal door een eveneens aan de trekker bevestigde hark bijeenharken. Omdat de bieten zo nauwelijks worden gereinigd wordt deze methode in Nederland vrijwel niet toegepast. Op hiervoor geschikte gronden is het een bruikbaar en goedkoop systeem. Op vele Deense bedrijven wordt een bietenrooimethode toegepast, waarbij de maaikneuzer een belangrijke rol speelt (zie ook hoofd-stuk VIII §6).

fig. 4-XI Bietenlichter met reinigingskorf en verzamelbak (Roerslev)

vorige pagina <<<       Inhoud       >>> volgende pagina